عکاسی 

 عـکاسی علم است یا هنر؟

شاید بتوان عکاسی را در سه حیطه علمی، صنعتی و هنری بررسی کرد. در ابتدا این هنر با استفاده از اصول علمی به وجود آمد. در واقع  کشف و یا اختراع یک شخص نیست.

تاریخچه عکاسی در جهان نشان دهنده اینست که عـکاسی با توجه به تلاش های نو آورانه افراد مستعد در طول زمان تکمیل شده است.
اکتشافات نوری، تحقیقات در زمینه کاغذهای حساس به نور و موارد بسیاری است که نتیجه تحقیقات و آزمایش های علمی نخبگان عکاسي است.
این علم در صنعت گسترش یافت و توسعه ای فراگیر پیدا کرد. اساس کاردوربین عـکاسی از جعبه تاریک آغاز شد که مربوط به دورانی بسیار قدیمی تر از اختراع اولین دوربین عـکاسي می شود.

زمینه های مختلف 

هنر عکاسی ، هنر ثبت لحظات است.
لحظه هایی که شاید تکرار ناپذیر باشند توسط عکاس ثبت شده و به تاریخ می پیوندند.
این هنر به شیوه های گوناگونی اجرا می شود و عکاس در زمینه های مختلفی فعالیت می کند ، از جمله :

  •  پرتره
  •   طبیعت
  •  ورزشی
  •  خبری
  •  علمی
  •  هنری

برخی از زمینه های رایج تراین هنر می باشند که هر کدام مزایا و مشکلات خاصی رادارد.
کارعکاس علمی، ثبت داده های علمی است و این مستلزم داشتن آگاهی نسبی در زمینه های متفاوتی است که می تواند مهندسی ، پزشکی و علوم محض را شامل شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانه خدماتفروشگاهارتباط با ما